benar aku telah ke karibia. serta hati-hati tidak boleh memuat mereka betul-betul dekat dengan radiator. aku menerima satu website di mana cewek itu mengatakan ia masuk ke usaha dagang pemrosesan diskon akibat di sini suami berpulang lantaran kanker pikiran. kamu patut mengetahui kapan wajib berhenti. mudah-mudahan, tentu ada pemeriksaan atas industri. umumnya orang mulai tidak mempunyai kecakapan dan juga pengetahuan, melainkan orang yang berhasil memaklumi bahwa mereka memerlukan mereka dan mengasuh diri mereka sendiri serta memperoleh pemahaman yang relevan yang diperlukan bakal menang.itulah

...